Українська Бібліотека імені Симона Петлюри в світлі джерел та спогадів

Йосипишин Ярослава, Палієнко Марина. 

Українська Бібліотека імені Симона Петлюри в світлі джерел та спогадів. Київ-Париж, 2006. 123 с. + VІІ с. ()

У книзі висвітлено історію створення та основні етапи діяльності Української Бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі, процес формування її книжкових та архівних колекцій, а також їх долю під час Другої світової війни та у повоєнний період. На підставі широкого аналізу широкого кола джерел проаналізовано процес комплектування бібліотечних фондів, охарактеризовано документи з історії Української Бібліотеки ім. С. Петлюри, які сьогодні зберігаються в архівах Києва і Москви. У додатках до книги наведено спогади першого бібліотекаря Української Бібліотеки Івана Рудичева «Як це було» та складені ним описи бібліотеки після опечатування і вивезення її фондів нацистами з Парижа у 1941 р.